Iran is signing the petition

Caspian seals are protected in Iran. There is Caspian Seal Rehabilitation and Research Centre, great environmental training are conducted for the inhabitants of the coast: fishermen, schoolchildren, and students. They educate volunteers and involve families of fishermen in alternative types of business. Well done! And they are also actively signing our Red Book petition – the Iranians really want the seals to be alive. And for this, they must be protected in Russia. We will try, Iran, thank you for the signatures.

 

نام فوک کاسپین را وارد لیست کتاب قرمز روسیه کنید

 

فوک خزر تنها پستاندار ساکن دریاچه خزر و از کوچک ترین فوک های دنیا رو به انقراض است. 100 هزار قلاده ، این تعداد آخرین باز مانده های این موجود است.
با این وجود همچنان جزء گونه هایی از حیوانات محسوب می گردد که مورد شکار تجاری قرار می گیرند و سالانه  3 الی 6 هزار مجوز قانونی شکار ( بسته به مجوز ) صادر می شود و در نهایت در کنار عوامل دیگر که همگی ناشی از فعالیت های بشری است می تواند تلفاتی بالغ بر 9 الی 12 هزار قلاده به جمعیت این گونه ارزشمند تحمیل نماید.
در حقیقت طبیعت قادر به جبران این کاهش جمعیت نخواهد بود چرا که عواملی مانند مرگ و میر بر اثر بیماری ها، کاهش ذخایر غذایی خزر، تغییرات اقلیمی و عدم وجود سیاست های حفاظتی از این موجودات بر وخامت اوضاع می افزاید. با وجود این شرایط نگران کننده در صورتی که تغییری انجام نگیرد فوک خزر در آینده ای نه چندان دور محکوم به انقراض است.
ما خود را در مقابل صنعت نفت و گاز و پیشرفت صنایع دیگر نمی بینیم و آگاهیم تمامی این ها لازم و ضروری هستند و همواره آرزومند و خواهان حضور صلح و پیشرفت در منطقه کاسپین هستیم. صحبت ما در مورد موجودی است که سمبل خزر است، موجودی که در راس هرم غذایی این اکوسیستم و بهترین گزینه برای کنترل سلامت منطقه خزر می باشد و معتقدیم نجات فوک خزر مساویست با نجات دریای خزر.
بنابراین اولین گام موثر می تواند توقف شکار قانونی فوک کاسپین باشد که مدت هاست برای دولت های حاشیه خزر دیگر از ارزش اقتصادی چندانی برخوردار نیست. اما مسئله مطرح در اینجا بی کاری و فقر می باشد. این دو مقوله در تمام نواحی خط ساحلی خزر چالش محسوب می گردد که باید به سرعت برای حل آنها فکری کرد. اما مطمئنا نابودی تنها پستاندار این منطقه راهکار مناسبی نخواهد بود. در عوض احیای نسل این موجودات خود می تواند چاره ای مناسب برای حل بخشی از مسائل مذکور باشد. حضور این موجودات در منطقه می تواند عامل موثری در جذب گردشگر از سراسر جهان باشد. با این روش می توان در بین مردم محلی نیز اشتیاق ایجاد نمود و در نتیجه از تلفات فوک خزری کاست.
به نظر می رسد بهترین و مطمئن ترین راه برای حل مشکل شکار قانونی، اضافه نمودن اسم این موجود در لیست کتاب قرمز فدراسیون روسیه باشد. توضیح این که چرا این اتفاق در طول سال های گذشته صورت نگرفته کمی پیچیده است. کلافی از علل گوناگون مانند صنعت ، سیاست و شاید مسائل دیگر. نکته مهم اینجاست که در حال حاضر بقای فوک کاسپین به عملکرد دو کشور روسیه و قزاقستان بیش از سه کشور دیگر حاشیه خزر وابسته است. کشور قزاقستان گام اول را در این زمینه برداشته و شکار قانونی فوک را قطع نموده که بی شک حرکتی قابل ستایش و تقدیر است. اکنون نوبت ما ست تا کاری کنیم.
نجات این گونه ارزشمند تنها به دست پژوهشگران و محققان انجام نمی گیرد. دانشمندان بر اساس تحقیقات صورت گرفته سال ها پیش خطر انقراض را گوشزد نموده اند اما متاسفانه حرکتی در جهت رفع این مشکل صورت نگرفته است. ارتقای سطح دانش عمومی و آگاه سازی جوامع امری بسیار ضروری در راستای پیشبرد این حرکت می باشد. متن حاضر تلاشی است برای نیل به این هدف. شما نیز می توانید با امضای این درخواست به جمع حامیان نجات فوک خزر و دریای کاسپین بپیوندید.
اثبات این خواسته عمومی نیازمند جمع آوری تعداد زیادی امضاء و درخواست مردمی است. مهم نیست در کدام منطقه و کدام کشور زندگی می کنید ، قطعا نجات گونه بی همتای فوک کاسپین دغدغه تمامی طبیعت دوستان در سراسر جهان است و این مهم، وظیفه همه ماست و عبور از این دیوار عظیم بدون گذر از جاده همکاری و اتحاد امکان پذیر نخواهد بود. زمان زیادی باقی نمانده است شاید حداکثر ده سال و این زمان پایان زندگی فوک خزر خواهد بود. روزی خواهند گفت فوک کاسپین منقرض شد. پدیده انقراض همیشه مدیون سه گروه از انسان هاست مقصران ، هم دستان و شاهدان بی تفاوت. بیایید بی تفاوت نباشیم.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *